Winkelwagen

Disclaimer

Fifth Avenue Fashion, hierna te noemen Fifth Avenue, verleent u hierbij toegang tot fifthavenuefashion.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Fifth Avenue behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op fifthavenuefashion.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Fifth Avenue Fashion.

Beperkte aansprakelijkheid

Fifth Avenue spant zich in om de inhoud van fifthavenuefashion.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op fifthavenuefashion.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fifth Avenue.

In het bijzonder zijn alle prijzen op fifthavenuefashion.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op fifthavenuefashion.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fifth Avenue nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fifth Avenue en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fifth Avenue, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Maandag
Gesloten
Dinsdag
10:00 - 17:30
Woensdag
10:00 - 17:30
Donderdag
10:00 - 17:30
Vrijdag
10:00 - 17:30
Zaterdag
10:00 - 17:00
Koopzondag
Gesloten